logo

Święto Liczby Pi w ŚMCEBI

Serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczne XII Święto Liczby Pi – Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii organizowany we współpracy z Instytutem Nauki o Materiałach

Otwieramy dla Państwa swoje laboratoria i pracownie!

 

Przygotowaliśmy bogaty program: wiele wykładów, a przede wszystkim warsztatów, dla uczniów zarówno szkół podstawowych jak
i średnich.

Zapraszamy  na:

·  50 WARSZTATÓW z fizyki, chemii, biofizyki, medycyny, informatyki, mechatroniki,

· 15 WYKŁADÓW,

·  zwiedzanie laboratoriów,

·   przylot BALONU Uniwersytetu Śląskiego z laboratorium ANTYSMOGOWYM

Szczegółowe informacje o  programie znajdują się już na stronie http://swietopi.pl/harmonogram.php
Zapisy na warsztaty http://swietopi.pl/zapisy.php

 

Rekrutacja uzupełniająca do programu stażowego – II tura

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

  • inżynieria materiałowa (IV rok)
  • fizyka (III rok)
  • fizyka techniczna (III i IV rok)
  • matematyka (III rok)
  • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 5 do 19 marca 2018 r trwa II tura rekrutacji uzupełniającej na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  (więcej…)

Uwaga studenci!!!

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rekrutacji uzupełniającej do projektu  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zakwalifikowało się kolejnych 7 osób. 

Lista osób zakwalifikowanych na staż w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej: Lista_osob_zakwalifikowanych

Informacja dla stażystów programu SPRINT

Szanowni Państwo, 

uprzejmie prosimy studentów i studentki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT o wypełnienie kwestionariusza zainteresowań zawodowych ( kwestionariusz_SPRINT. )

Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w biurze projektu SPRINT (SMCEBI, pok. P/1/14) lub przesłać mailem (skan podpisanego dokumentu) na adres sprint@smcebi.edu.pl

 

 

NOWE GRANTY NCN W SMCEBI

NCN przyznało kolejne granty w ramach swoich konkursów. 

Granty przyznano projektom w konkursie SONATA:

„W kierunku zrozumienia transportu wewnątrzkomórkowego: ujemna ruchliwość i anomalna dyfuzja”, kierownik projektu: dr Jakub Spiechowicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), kwota finansowania: 824 000 zł.

„Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi”, kierownik projektu: dr Mateusz Dulski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), kwota finansowania: 752 220 zł.

W konkursie SONATA BIS – „Zachowanie materiałów formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego – dynamika w obszarze odpowiedzi nieliniowej i indukowane zewnętrznym polem elektrycznym zmiany w tendencji do krystalizacji” pod kierownictwem dr hab. Karoliny Adrjanowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Kwota przyznanego dofinasowania to 1 982 200 zł.

Szczegółowe informacje: ncn.gov.pl

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE!!!

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

  • inżynieria materiałowa (IV rok)
  • fizyka (II i III rok)
  • fizyka techniczna (III i IV rok)
  • matematyka (II i III rok)
  • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 14 do 21 lutego 2018 r trwa rekrutacja uzupełniająca na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

(więcej…)

UWAGA STUDENCI !!!

Wyniki rekrutacji na staż w ramach projektu Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dostępne są w Biurze Projektu (P/1/14 SMCEBI). 

footer