logo

Nowy grant w konkursie PRELUDIUM.

Wkrótce w ŚMCEBI  rozpocznie się realizacja grantu finansowanego przez NCN „Badania dynamiki nośników elektrycznych w pobliżu interfejsu cienkich warstw izolatora topologicznego z warstwami metalicznymi, za pomocą czasowo rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej wraz z kompleksową charakteryzacją fizyczną oraz chemicznego”, którego kierownikiem jest Mateusz Weis z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. W projekcie wykorzystane zostaną techniki pozwalające dokładnie zbadać zjawiska występujące w pobliżu złączy izoltatorów typologicznych – grupie materiałów, która wykazuje zachowania kwantowe nawet w temperaturze pokojowej. Opiekunem grantu jest prof. dr hab. Jacek Szade.

WUD SILESIA 2017 W SMCEBI

W tym roku WUD Silesia zaprasza na granice systemów. Dołączcie do interdyscyplinarnej dyskusji na temat projektowania i roli projektantów we współczesnym świecie. Będziemy poruszać się po granicach systemów, poglądów, definicji, doświadczeń. Będziemy je przekraczać, łączyć i przełamywać. Wszyscy razem stworzymy kolejną edycję WUD Silesia. Wierzymy, że każdy z Was odnajdzie na niej coś wyjątkowego dla siebie. Widzimy się 9 grudnia na Śląsku w Chorzowie w SMCEBI. (więcej…)

Kolejne granty naukowe dla ŚMCEBI

Wśród wniosków grantowych, które uzyskały finansowanie w ostatnim konkursie OPUS13 Narodowego Centrum Nauki, znalazły się również dwa projekty z pracowników Instytutu Fizyki UŚ. Jednym z nich jest projekt zatytułowany „Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF”, którego kierownikiem  i koordynatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. prof. UŚ Sebastian Pawlus.

Celem prowadzonych w trakcie realizacji projektu badań strukturalnych i dielektrycznych będzie poznanie czynników decydujących o stabilności własności badanych związków metalo—organicznych typu MOF. To wiedza o kluczowym znaczeniu dla ich wykorzystania do budowy komórki pamięci. Stabilność faz ferroicznych sprawdzana będzie pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak temperatura oraz, co jest rzadkością w tego typu badaniach, wysokie ciśnienie. Zbadanie wpływu tych parametrów termodynamicznych na obserwowane metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej procesy relaksacyjne i wyznaczenie np. ich energii aktywacji, dostarczy informacji o mechanizmie przemian fazowych oraz stabilności własności elektrycznych dla próbek różniących się składem chemicznym oraz strukturą krystaliczną i wielkością porów. Pomiary przeprowadzone w odpowiednio szerokim przedziale ciśnień oraz temperatur dostarczą informacji o sprzężeniu magnetoelektrycznym (czy elastoelektrycznym) w badanych związkach, które decyduje o możliwości wykorzystania tych materiałów w budowie nowych pamięci multiferroicznych.

Warto podkreślić, że projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum naukowego UŚ z Politechniką Wrocławską. Koordynatorem ze strony PWr jest dr hab. Adam Sieradzki. A w składzie grupy prowadzącej badania oprócz pracowników UŚ i PW jest również miejsce dla osoby pragnącej odbyć staż podoktorski (tzw. Postdoc) oraz dla dwojga doktorantów. Ich zatrudnienie będzie w całości sfinansowane ze środków przyznanych przez NCN.

STAŻE w SMCEBI!

Uwaga studenci, od 01.11.2017 r w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych realizowany jest projekt Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnych Technologii SPRINT.
Zakłada on realizację 193 czteromiesięcznych płatnych staży dla studentów kierunków I stopnia:

  • Inżynieria materiałowa
  • matematyka
  • informatyka stosowana
  • fizyka
  • fizyka medyczna
  • biofizyka
  • fizyka techniczna

Informacja o rekrutacji wraz z regulaminem naboru już wkrótce na stronie SMCEBI.

Osoby do kontaktu:

  • Joanna Stelmaszak – koordynator projektu, pok. P/1/15 SMCEBI
  • Anna Rosik – specjalista ds. staży, pok. P/1/15 SMCEBI

Kontakt mailowy: sprint@smcebi.edu.pl

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

logotypy

Wykład otwarty: Bernard Stryczek – Podstawy techniki światłowodów

cableSerdecznie zapraszamy pracowników, studentów i wszystkich zainteresowanych  na wykład otwarty Podstawy techniki światłowodów oraz prezentacja systemu hiT 7300, który przedstawi Pan Bernard Stryczek z firmy telekomunikacyjnej CORIANT/Monachium. Wykład odbędzie się 17 listopada 2017 o godzinie 10:15 w aula P/0/05 SMCEBI.

Abstrakt: Transmisja sygnałów optycznych poprzez światłowody jest możliwa dzięki zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia na granicy dwóch ośrodków, o różnych współczynnikach załamania światła. Proste demonstracje pozwolą lepiej zrozumieć istotę tego zjawiska. Schematyczna budowa światłowodu będzie zilustrowana mikroskopową obserwacją rzeczywistego światłowodu. Zrozumienie czynników wpływających na tłumienie sygnału optycznego w światłowodzie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do transmisji na dalekie odległości najlepiej używać fali elektromagnetycznej (światła) o długości ok. 1550 nm.
W dalszej części przedstawiony będzie System hiT 7300, „flagowy okręt” firmy CORIANT/Monachium (wcześniej NokiaSiemensNetworks, SIEMENS) stosowany w węzłach optycznych sieci teletransmisyjnych, który umożliwia maksymalną przepustowość 12,8 Tbs na odległości do 5.000 km, przy szybkości przesyłania danych 100Gbs w pojedynczym kanale optycznym.

(więcej…)

LELETO w SMCEBI

Kolejny etap realizacji projektu Leading to Learn Together za nami. W dniach 16 – 20 października gościliśmy w SMCEBI 20 – osobową delegację zagraniczną z Litwy, Łotwy, Estonii i Wielkiej Brytanii. Wspólnie z na naszymi gośćmi odbyliśmy szereg wizyt studyjnych w placówkach edukacji formalnej i nieformalnej, w tym w szczególności w 9 szkołach i przedszkolach regionu. Pracownicy Biura ds. rozwoju SMCEBI oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego przybliżyli praktyczne zagadnienia dotyczące współpracy uczelni ze szkołami, kształcenia i szkolenia nauczycieli oraz organizacji wydarzeń edukacyjnych i popularno-naukowych skierowanych do uczniów.

Spotkanie w ramach projektu LELETO było również okazją do zaprezentowania naszym gościom oferty kulturalnej i rekreacyjnej województwa śląskiego.

Finalnym produktem projektu będzie podręcznik „Leading to learn together” przedstawiający dobre praktyki stosowane w różnych europejskich systemach edukacyjnych. Liderem w projekcie jest łotewska organizacja Rigas Izglibitas un informativi metodiskais centrs, a pozostałymi partnerami: Ventspils Izgliitibas parvaldeLeeds City CouncilUniwersytet w TartuUtenos svietimos centras oraz działająca przy SMCEBI Fundacja EDU-RES.

SMCEBI koduje

Kolejny dzień obchodów CodeWeek  w SMCEBI  upłyną pod znakiem Pythona i robotów Lego Mindstorm. W warsztatach „SMCEBI koduje” uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach oraz chorzowskie  III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego

Łącznie w dniach 10 i 12 października:

–  gościliśmy prawie 120 uczniów z 4 szkół;

–  przeprowadziliśmy 12 godzin warsztatów;

– zjedliśmy wspólnie 60 pizz…

Wszystkim osobom, które włączyły się w obchody CodeWeek w SMCEBI serdecznie dziękujemy a uczniów i nauczycieli zapraszamy ponownie. 

Warsztaty „SMCEBI koduje” uzyskały wsparcie w ramach inicjatywy Meet and Code

 

CodeWeek w SMCEBI

Od 7 do 22 października trwa Europejski Tydzień Kodowania. SMCEBI kolejny raz włączyło się w obchody tej wyjątkowej inicjatywy. 10 października w zorganizowanych w Centrum warsztatach programistycznych „GIF me SMCEBI” gościliśmy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich oraz  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach.

Uczestnicy warsztatów poznali podstawy języka Python, sprawdzili, czy rzut kostką to rzeczywiście przypadek oraz na podstawie wykonanych telefonami zdjęć stworzyli własne, niepowtarzalne  animacje – GIFY. Ciąg dalszy obchodów CodeWeek w SMCEBI już 12 października!

Warsztaty „GIF me SMCEBI” uzyskały wsparcie w ramach inicjatywy Meet and Code.

footer