logo

NOWE GRANTY NCN W SMCEBI

NCN przyznało kolejne granty w ramach swoich konkursów. 

Granty przyznano projektom w konkursie SONATA:

„W kierunku zrozumienia transportu wewnątrzkomórkowego: ujemna ruchliwość i anomalna dyfuzja”, kierownik projektu: dr Jakub Spiechowicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), kwota finansowania: 824 000 zł.

„Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi”, kierownik projektu: dr Mateusz Dulski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), kwota finansowania: 752 220 zł.

W konkursie SONATA BIS – „Zachowanie materiałów formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego – dynamika w obszarze odpowiedzi nieliniowej i indukowane zewnętrznym polem elektrycznym zmiany w tendencji do krystalizacji” pod kierownictwem dr hab. Karoliny Adrjanowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Kwota przyznanego dofinasowania to 1 982 200 zł.

Szczegółowe informacje: ncn.gov.pl

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE!!!

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

  • inżynieria materiałowa ( III i IV rok)
  • fizyka (II i III rok)
  • fizyka techniczna (III i IV rok)
  • matematyka (II i III rok)
  • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 14 do 21 lutego 2018 r trwa rekrutacja uzupełniająca na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

(więcej…)

UWAGA STUDENCI !!!

Wyniki rekrutacji na staż w ramach projektu Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dostępne są w Biurze Projektu (P/1/14 SMCEBI). 

UWAGA STUDENCI!!! REKRUTACJA NA STAŻE ROZPOCZĘTA!!!

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do programu stażowego w ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, fizyka techniczna, którym do ukończenia studiów pozostało nie więcej niż 4 semestry studiów. 

(więcej…)

Zapraszamy na wykład i spotkanie z Tomem Gilbem, legendą światowej informatyki

Tom Gilb gości w Polsce na konferencji WUD Silesia współorganizowanej przez SMCEBI i  firmę NOWY. W ramach swojego pobytu poprowadzi wykład otwarty pt. Principles of Software Engineering na który serdecznie zapraszamy!

Wykład odbędzie sie w auli P/O/O3 ogodz. 10.00 we wtorek 12 grudnia 2017r.

Więcej informacji:

http://www.wudsilesia.pl/prelegenci/tom.gilb

https://www.gilb.com/

 

 

Zapraszamy na wykład Andy’ego Masona z D-wave Systems – 6.12.2017, 14.00


Komputery kwantowe produkowane przez D-wave Systems są dziś największymi urządzeniami komercyjnymi, z użyciem których można wykonywać pewien typ obliczeń kwantowych. 
 

Wszystkich zainteresowanych komputerami kwantowymi oraz, być może,  przyszłością informatyki zapraszamy na wykład Andy’ego Masona, gościa Instytutu Fizyki UŚ i przedstawiciela firmy D-wave Systems, który – w ramach trwającej współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki UŚ oraz firmą D-wave – wygłosi wykład 

Quantum Computing for the Real World TodayMyth, magic, research project or real-world tool for competitive advantage? These are some of the questions being asked about quantum computing and when it might be available for industry to use in their day-to-day applications.  This presentation considers the origins of quantum computing, looks at the current state of the industry, explores today’s applications and includes a live demonstration of the programming model of the D-Wave quantum computer. Quantum computing has left the laboratory, where will the future take us?

 
Wykład wygłoszony zostanie 6.12.2017 w auli P/0/03 budynku SMCEBI o godzinie 14:00. Zapraszamy!
 
footer