SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Seminarium Interdyscyplinarne "Od fizyki kryształów do biofizyki"

Serdecznie zapraszamy na seminarium interdyscyplinarne, które odbędzie się 6 listopada 2018 r w auli P/0/05. Wykład honorowy wygłosi prof. dr hab. Alicja Ratuszna. Ponadto w programie przewidziano wykład prf. dr hab. Jezrego Zioły, prof. dra Hab. Andrzeja Buriana, a także dr Gabrieli Kramer - Marek. 

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni