SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Wesołych świąt!

Nastrojowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych zdarzeń 
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku 
życzy Dyrekcja SMCEBI

 

 

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni