SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

VI Koncert Noworoczny "Chorzów odczarowany...." odwołany

W związku z ogłoszoną żałobą narodową po tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza,  VI Koncert Noworoczny z cyklu „Chorzów Odczarowany...”, który miał odbyć się w piątek

18 stycznia br. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, zostaje odwołany. O nowym terminie koncertu poinformujemy  niebawem.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni