SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Giełda kontaktów o tematyce STEM dla szkół i organizacji

PNWM i SMCEBI  zapraszają nauczycieli, animatorów edukacji pozaformalnej i opiekunów KMO z Polski, którzy zajmują się tematyką STEM i poszukują szkoły lub organizacji partnerskiej w Niemczech, na seminarium kontaktowe, które odbędzie się w dniach 4–6 kwietnia 2019 r. w Chorzowie i Katowicach. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2019.  

Więcej informacji oraz zgłoszenie online

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni