SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

VI Koncert Noworoczny - Chorzów Odczarowany

W piątek 8 lutego 2019 roku w SMCEBI  odbędzie się koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”. Na program tegorocznej szóstej już edycji wydarzenia składają się najpiękniejsze standardy muzyki jazzowej i popularnej w wykonaniu Wojciecha Myrczka (wokal) i Pawła Tomaszewskiego (fortepian).

Koncert, organizowany przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego  rozpocznie się o godz. 19.00.  Koncert współfinansowany jest przez Urząd Miasta Chorzów w ramach zadania publicznego realizowanego przez Fundację EDU-RES.  

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni