SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Rekrutacja na II stopień w SMCEBI

 Trwa rekrutacja na następujące kierunki II stopnia w SMCEBI:

Fizyka medyczna - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=6973

Mikro i nanotechnologia - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=6943

Inżynieria biomedyczna (po studiach inżynierskich) - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=1213

Inżynieria materiałowa (po studiach inżynierskich) - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=4243

Materials Science and Engineering (for BEng holders) - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=2163 
 
 
 

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni