SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

NCN przyznało kolejne granty w ramach swoich konkursów.  Granty przyznano projektom pracowników SMCEBI w konkursach SONATA i SONATA BIS.

Konkurs SONATA

  • „W kierunku zrozumienia transportu wewnątrzkomórkowego: ujemna ruchliwość i anomalna dyfuzja”, kierownik projektu: dr Jakub Spiechowicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), kwota finansowania: 824 000 zł.
  • „Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi”, kierownik projektu: dr Mateusz Dulski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), kwota finansowania: 752 220 zł.

Konkurs SONATA BIS

  • „Zachowanie materiałów formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego – dynamika w obszarze odpowiedzi nieliniowej i indukowane zewnętrznym polem elektrycznym zmiany w tendencji do krystalizacji” pod kierownictwem dr hab. Karoliny Adrjanowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Kwota przyznanego dofinasowania to 1 982 200 zł.

Szczegółowe informacje: ncn.gov.pl.