SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

12 marca 2018 r. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza odbył się uroczysty Finał II Międzyszkolnego „Konkursu Fizycznego in English”, którego pomysłodawcą i organizatorem była Pani Marta Skwarek - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Instytutu Fizyki. Podczas finału uczniowie zaprezentowali w języku angielskim wybrane przez siebie zjawisko fizyczne mające zastosowanie w medycynie.

Prace ocenili eksperci z poszczególnych dziedzin w składzie:

  • prof. Alicja Ratuszna reprezentująca Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • prof. dr hab. Jerzy Dajka -Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • prof. dr hab. Zbigniew Nawrat – Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu,
  • dr hab. Adam Wojtaszek – Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego 

Szczegóły znajdziecie na stronach konkursu.