SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Wykład „Jądrowy napęd lotniczy i tajemnicze skażenie rutenem-106” wygłosi prof. J.W.Mietelski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Seminarium odbędzie się w najbliższy wtorek, 22-go maja, o 10:30 w sali P/1/13 (akwarium). Serdecznie zapraszamy.