SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

XV Seminarium Katowicko-Krakowskie Fizyka Ciała Stałego

W  piątek 15 czerwca 2018r. o godzinie 8.30  w auli P/0/5 w Kampusie Chorzów w SMCEBI odbędzie się  XV seminarium fizyki ciała stałego organizowane przez Zakład Fizyko Ciała Stałego Uniwersytetu Śląskiego oraz  Zakład Fizyko Ciała Stałego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania te odbywają się juz od lat piętnastu naprzemiennie na obu tych uczelniach. Seminarium dedykowane jest przede wszystkim młodym naukowcom, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych. W tym roku w spotkaniu wezmą udział również goście z politechniki w Ostrawie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni