Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Nieopublikowane

Absolwent ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w Katowicach. Ukończył licencjat z fizyki doświadczalnej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w centrum jego zainteresowań znalazła się technologia elastycznych nie emisyjnych wyświetlaczy typu „electronic paper”. Praca powstała dzięki nawiązanej współpracy z firmą ZIKON inc. (zikon.com) z kalifornijskiej doliny krzemowej. Otrzymał tytuł magistra fizyki kończąc studia specjalności „Nanofizyka i materiały mezoskopowe modelowanie i zastosowania”, w ramach których odbył zagraniczny staż na Uniwersytecie du Maine we Francji. Zajmował się analizą zjawisk fizykochemicznych i własności leków stosowanych w fotodynamicznej terapii przeciwnowotworowej (PDT), używając technik Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego i Laserowej Fotolizy Błyskowej.

W ramach projektu UPGOW odbył staż w nanotechnologicznej firmie "Dynamax" (dzisiaj "Smart Nanotechnology") gdzie pracował nad syntezą nanocząstek srebra i miedzi metodą odwróconych miceli. Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał po obronie pracy dotyczącej termodynamiki i własności struktury elektronowej materiałów klatkowych z silnymi korelacjami elektronowymi (SCES) pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Ślebarskiego. Od 2009 roku związany z Fundacją "NANONET" i Śląskim Klastrem Nanotechnologicznym. Doświadczony z zakresu szeroko pojętej komercjalizacji wyników badań i współpracy biznes-nauka. Jego badania wyróżnione i nagrodzone zostały na konferencjach ICM w Barcelonie oraz międzynarodowej konferencji „Physics of Magnetism”. Kierownik projektu PRELUDIUM NCN, garażowy wynalazca i programista Python. Posiadacz prestiżowego Certyfikatu CRC z zakresu BIG DATA nadanego przez Politechnikę Śląską, ISP i IBM. Obecnie prowadzi badania z zakresu wykorzystania uczenia maszynowego w tym przede wszystkim głębokich sieci neuronowych w analizie danych pochodzących z eksperymentów dyfrakcji rentgenowskiej i dyfrakcji neutronów.