Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Nieopublikowane

Adiunt  na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, w Zakładzie Badań Strukturalnych. W 2014 obronił pracę doktorską w Instytucie Fizyki nt. Badania własności fizykochemicznych rzadkich minerałów Ca z jonami Cl- oraz F- w pustkach strukturalnych.

Autor 58 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (Mol. Pharm., Pharm. Res., J. Phys. Chem. B, J. Chem. Phys., Macromol., Phys. Chem. Lett., Mat. Res. Buill., PlosOne, Sci. Rep., Nanoscale etc.), index Hirsha: 10, liczba cytowań: 418. Uczestnictwo w 14 międzynarodowych i 5 ogólnokrajowych konferencjach oraz organizacja 1 międzynarodowej i 5 ogólnokrajowych konferencji.

Wykonawca w 7 ogólnokrajowych i w 6 międzynarodowych projektach, kierownik 1 krajowego projektu PRELUDIUM: „Minerały grupy rondorfitu - Ca8Mg(SiO4)4Cl2 jako prototypy nowych materiałów technologicznych” czas trwania: 08.2013 – 08.2015.

Nagrody i wyróżnienia:

- Best Dissertation Theses Defended – trzecie miejsce w sekcji "Competitive Engineering, Materials Research"- 2015, Ostrava, Czech Republic,

- Stypendium dla najlepszego doktoranta - 2012/2013,

- Nagroda ministra nauki dla najlepszego doktoranta - 2012/2013,

- Wyróżnienie oraz nagroda rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017

- Stypendium w programie naukowym "Support for cooperation between science and business"

 

Inne osiągnięcia:

- Chairman w sesji Ceramic coatings for structural, environmental, functional and bioapplications odbywającej się w ramach 6th International Ceramic on Congress conference in Dresden, Germany, 21th-25th August 2016r.

- Guest Editor numeru specjalnego w czasopiśmie Journal of Chemistry.