Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Nieopublikowane

Dr hab Łukasz Machura zajmuje się analizą sygnałów biomedycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują nierównowagową fizykę statystyczną, analizę nieliniowych układów dynamicznych, między innymi motorów Brownowskich czy złącz Josephsona. Obecne skupia się na opisie własności sygnałów elektrycznych potencjałów czynnościowych jednostek motorycznych mięśni rejestrowanych za pomocą powierzchniowej elektromiografii.

Jest stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współpracuje naukowo z ośrodkami w Niemczech, Izraelu, Włoszech, Czechach i Anglii. Uczy programowania oraz analizy sygnałów na Informatyce Stosowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Jest promotorem kilkunastu licencjatów, prac inżynierskich i magisterskich na fizyce, ekonofizyce oraz fizyce medycznej.